Trang Hannah

Loại da: DSNT (Khô - Nhạy Cảm - Không Nhiễm Sắc Tố - Căng)

Eat, Pray & Love – 3 Tuần Ở Bali

Tớ cùng người thương vào 1 ngày sau Tết bỗng nổi hứng muốn đi Bali, và thế là bọn tớ quyết định đến đó 3 tuần, không phải để chơi,…